Logo

Voorwaarden voor een dekking:

         Algemeen :

               De poes mag niet agressief zijn.

               Haar nageltjes moeten zeker geknipt zijn.

               Ze moet goed krols zijn als ze bij de kater komt, dus niet op dag 1 van de krolsheid.

               De poes mag tot 1 week voor de dekking niet behandeld zijn met een pipet in de nek (de kater bijt in de nek tijdens de dekking).

               De poes verblijft gedurende meestal 4 en maximum 5 dagen bij de kater. (vermits wij de dekkingen opvolgen zal dit ook geheel onze beslissing zijn).

               We hebben het recht de poes te controleren op bepaalde zichtbare gezondheidsproblemen zoals bv schimmel, dit gebeurt met een woodlamp.

Entingen / testen :

               De poes moet recent FELV en FIV negatief getest zijn (bewijs niet ouder dan 1 jaar via snap of labo)

               De poes moet getest zijn op HCM (jaarlijks) en PKD.

               Volledig ingeënt zijn tegen katten en – niesziekte, entingen niet ouder dan 1 jaar.

Info:


De naam, gegevens en bloedgroep van de kater zijn:…………………………………………………………………………………………………..

De naam, gegevens en bloedgroep van de poes zijn:……………………………………………………………………………………………………

               Als de bewijzen van entingen en testen niet worden voorgelegd voor de dekking wordt de poes niet bij de kater gezet!!

               Een dekking bij onze kater bedraagt €350,- Dekgeld wordt nooit terugbetaald!

               Wij weigeren dekkingen met poesjes jonger dan 1 jaar.

               Wij weigeren uiteraard poesjes met een fokverbod op de stamboom.

               De eigenaar van de poes verplicht er zich toe de dekkater-eigenaar in te lichten over het al dan niet lukken van IEDERE dekking, evenals de geboorte(s).  

Herdekking :

Men mag altijd terugkomen met dezelfde poes als:

               De poes niet drachtig blijkt te zijn (tot een maximum van 5 bezoeken,meer heeft geen enkele zin!)

               Het nestje slechts bestaat uit 1 kitten ( met officieel bewijs van dierenarts)

               Het nestje bestaat uit 2 kittens mits betaling van de helft van het dekgeld (met officieel bewijs van de dierenarts).

               Alle kittens dood geboren worden (met officieel bewijs van de dierenarts)

Wanneer een B poes bij een A kater op visite komt vervallen al onze bovenstaande herdekkingsvoorwaarden.